برنامه برگزاری همایش

همایش کامل شامل تمامی دروس

پیش ثبت نام
پیش ثبت نام
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم انسانی
دوره غیرحضوری
124,800 تومان

سوالات متداول

چرا در این دوره شرکت کنم ؟

معدل نهایی همیت روز افزونی در کنکور و فرصت های استخدامی داد.

این دوره چه ویژگی های مهمی دارد؟

کلاس های زنده با پیشرفته ترین پلتفرم ها ، برنامه منسجم و دقیق ، دبیران مجرب ،آموزش های موثر ، پشتیبانی و رفع اشکال

اطلاعات همایش

معرفی همایش

معرفی مدرسین

دروس عمومی

پیش ثبت نام
سطح دوازدهم تجربی
دوره غیرحضوری
64,400 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم تجربی
دوره غیرحضوری
85,800 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم تجربی
دوره غیرحضوری
85,500 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم تجربی
دوره غیرحضوری
85,500 تومان

دروس تخصصی تجربی

پیش ثبت نام
سطح دوازدهم تجربی
دوره غیرحضوری
124,800 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم تجربی
دوره غیرحضوری
124,800 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم تجربی
دوره غیرحضوری
148,000 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم تجربی
دوره غیرحضوری
162,000 تومان

دروس تخصصی ریاضی

پیش ثبت نام
سطح دوازدهم ریاضی
دوره غیرحضوری
124,800 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم ریاضی
دوره غیرحضوری
124,800 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم ریاضی
دوره غیرحضوری
124,800 تومان
پیش ثبت نام
سطح دوازدهم ریاضی
دوره غیرحضوری
124,800 تومان