انگلیسی ۳ (رشته علوم تجربی)

Package Mouckup ENG

سخن مدرس

کرباسی

مجید کرباسی

  • کارشناسی دبیری زبان انگلیسی
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • کارشناس آموزش زبانکده ملی ایران(ارومیه)
  • مدرس دوره های مختلف زبان انگلیسی (کودکان تا بزرگسالان)
پیش ثبت نام
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
69,900 تومان
پیش ثبت نام
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
69,900 تومان
پیش ثبت نام
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
69,900 تومان