فیزیک ۳ (رشته علوم تجربی)

کلی
دیبا

رضا دیبا

  • تدریس در مدارس منتخب و تیزهوشان
تقی زاده

علی تقی زاده

  • ۲۷ سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های  منتخب کشور
تکمیل شده
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
89,900 تومان
تکمیل شده
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
89,900 تومان
تکمیل شده
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
89,900 تومان
تکمیل شده
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
89,900 تومان