آموزشگاه

سوالات متداول

دوره کنکور موضوعی فیزیک چیست؟

دوره کنکور موضوعی فیزیک در راستای پیشرفت تحصیلی با برنامه ای راهبردی و منسجم تهیه شده است .که شامل موضوع بندی دروس می باشد.

چرا در دوره کنکور فیزیک شرکت کنم؟

دوره کنکور فیزیک شامل  فیلم های آموزشی ، جزوات ،کارگاه ها ، رفع اشکال ، گروه های هوش جمعی و نمونه سوالات  می باشد . به طوری که دانش آموزان را از هر منبع دیگری بی نیاز میکند.

برای نتیجه گیری بهتر چه اقداماتی باید انجام بدم؟

فیزیک دوازدهم ریاضی

پیش ثبت نام

آشنایی با فیزیک هسته ای

مبحث: آشنایی با فیزیک هسته ای
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
109,000 تومان
پیش ثبت نام

آشنایی با فیزیک اتمی

مبحث: آشنایی با فیزیک اتمی
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
109,000 تومان
پیش ثبت نام

برهم کنش های موج

مبحث: برهم کنش های امواج
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
109,000 تومان
پیش ثبت نام

دینامیک

مبحث: دینامیک
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان
تکمیل شده

حرکت بر خط راست

مبحث: حرکت در راستای خط راست
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان
پیش ثبت نام

نوسان و امواج

مبحث: نوسان و امواج
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
109,000 تومان

فیزیک دهم

تکمیل شده

ترمودینامیک

مبحث: ترمو دینامیک(ویژه رشته علوم ریاضی)
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان
تکمیل شده

دما و گرما

مبحث: دما و گرما
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
79,000 تومان
تکمیل شده

کار، انرژی و توان

کلاس آنلاین کار و انرژی ، فیزیک دهم متوسطه
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
79,000 تومان
تکمیل شده

ویژگی های فیزیکی مواد و فشار

مبحث: ویژگی های فشار و ماده
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
59,000 تومان
تکمیل شده

فیزیک و اندازه گیری

فیزیک و اندازه گیری فیزیک دهم متوسطه
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
59,000 تومان

فیزیک یازدهم ریاضی

تکمیل شده

مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

مبحث: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
89,000 تومان
پیش ثبت نام

جریان الکتریسیته و مدار جریان مستقیم

مبحث: الکتریکی و مدار های جریان مستقیم
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان
تکمیل شده

الکتریسیته ساکن

مبحث: الکتریسته ساکن
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان

فیزیک یازدهم تجربی

تکمیل شده

مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

مبحث: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان
تکمیل شده

جریان الکتریسیته و مدار جریان مستقیم

مبحث: الکتریکی و مدار های جریان مستقیم
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان
تکمیل شده

الکتریسیته ساکن

مبحث: الکتریسته ساکن
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان

فیزیک دوازدهم تجربی

پیش ثبت نام

فیزیک اتمی و هسته ای

مبحث: آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
109,000 تومان
پیش ثبت نام

نوسان و امواج

مبحث: نوسان و امواج
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
109,000 تومان
تکمیل شده

دینامیک

مبحث: دینامیک
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان
تکمیل شده

حرکت بر خط راست

مبحث: حرکت در راستای خط راست
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
99,000 تومان